Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1940

Dalgångarna Fyrisån-Östersjön : några hydrografiska och hydrotekniska studier

Hallgren, Gunnar

Keywords

dalgångar; topografin; uppland; Fyrisån; Östersjön; Hydroteknik; hydrografi

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1940,
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125011