Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1942

Om sambandet mellan grundvattenståndet och vattennivån i en recipient

Hallgren, Gunnar

Keywords

grundvattenstånd; vattennivå; recipient; hydroteknik

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1942,
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125012