Skip to main content
Report, 1943

Om sambandet mellan nederbörd och skördeavkastning

Hallgren, Gunnar

Keywords

hydroteknik; nederbörd; skördeavkastning; undersökning

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1943,
Publisher: Institutionen för lantbrukets hydroteknik. Lantbrukshögskolan

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125013