Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1952

Den geologiska miljöns inverkan på grundvattnets halt av lösta växtnäringsämnen

Troedsson, Tryggve

Keywords

forestry

Published in

Kungl. Skogshögskolans skrifter
1952,
Publisher: Kungl. Skogshögskolan

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125023