Skip to main content
Report, 1946

Gifteffekten och dess beroende av spridningssättet vid utrotning av ljung och blåbärsris med klorat

Stålfelt, Martin Gottfrid

Keywords

forestry

Published in


Publisher: Statens skogsforskningsinstitut

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125038