Skip to main content
Report, 1946

Berättelse över verksamheten vid Statens skogsforskningsinstitut under perioden 1938-1945 jämte förslag till arbetsprogram för den kommande femårsperioden


Keywords

forestry

Published in


Publisher: Statens skogsforskningsinstitut

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125040