Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1946

Om betingelserna för uppkomsten av brädgårdsblånad samt dennas bekämpande

Björkman, Erik

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut
1946,
Publisher: Statens skogsforskningsinstitut

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125043