Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1946

Om rotrötan (Polyporus annosus Fr.) i Sverige : Dess utbredning och sätt att uppträda

Rennerfelt, Erik

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut
1946,
Publisher: Statens skogsforskningsinstitut

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125044