Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1947

Metoder att uppskatta noggrannheten vid linje- och provytetaxering

Matérn, Bertil

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut
1947,
Publisher: Statens skogsforskningsinstitut

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125047