Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1947

Några undersökningar över olika rötsvampars förmåga att angripa splint- och kärnved hos tall

Rennerfelt, Erik

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut
1947,
Publisher: Statens skogsforskningsinstitut

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125055