Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1948

Några iakttagelser över tallmätarens parasiter under senaste härjningen i södra och mellersta Sverige (1943-1945)

Heqvist, Karl Johan

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut
1948,
Publisher: Statens skogsforskningsinstitut

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125058