Skip to main content
Report, 1948

Om några faktorer av betydelse för såddresultatet jämte preliminära resultat av några täcksåddförsök

Wiksten, Åke

Keywords

forestry

Published in


Publisher: Statens skogsforskningsinstitut

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125059