Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1948

Om några faktorer av betydelse för såddresultatet jämte preliminära resultat av några täcksåddförsök

Wiksten, Åke

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut
1948,
Publisher: Statens skogsforskningsinstitut

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125059