Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1949

De ädla lövträdens fördelning på boniteter i Halland, Skåne och Blekinge enligt rikstaxeringen 1945-1946

Carbonnier, Charles

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut
1949,
Publisher: Statens skogsforskningsinstitut

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125065