Skip to main content
Report, 1949

Studier över skogstyper och trädslagsfördelning inom Västerbottens län

Malmström, Carl

Keywords

forestry

Published in


Publisher: Statens skogsforskningsinstitut

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125066