Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1949

Relationstal för transformering av toppmätt volym sågtimmer av tall och gran till verklig kubikmassa

Eklund, Bo

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut
1949,
Publisher: Statens skogsforskningsinstitut

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125068