Skip to main content
Report, 1950

Studier over højdetilvækst, kroneudvikling, opresning m. v. i unge bøgebevoksninger i Skåne

Holmsgaard, Erik

Keywords

forestry

Published in


Publisher: Statens skogsforskningsinstitut

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125076