Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1951

Om hyggesgranen och dess betydelse för de norrländska granskogshyggenas föryngring

Tirén, Lars

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut
1951,
Publisher: Statens skogsforskningsinstitut

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125083