Skip to main content
Report, 1951

Undersökningar över virkesförstörande insekters spridning och skadegörelse i boningshus i Blekinge län och Kalmar läns södra landstingsområde

Butovitsch, Viktor

Keywords

forestry

Published in


Publisher: Statens skogsforskningsinstitut

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125088