Skip to main content
Report, 1952

Bidrag till kännedomen om för skogen skadliga bladhorningar i Sverige. 1, Trädgårdsborren, Phyllopertha horticola L.

Brammanis, Leo

Keywords

forestry

Published in


Publisher: Statens skogsforskningsinstitut

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125095