Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1952

Barkmasseprocenter för timmer och massaved av tall och gran i Norrland

Andersson, Sven-Olof

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut
1952,
Publisher: Statens skogsforskningsinstitut

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125098