Skip to main content
Report, 1953

Om tidpunkten för den årliga diametertillväxtens avslutande hos tall och gran

Andersson, Sven-Olof

Keywords

forestry

Published in


Publisher: Statens skogsforskningsinstitut

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125113