Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1953

Kottens och fröets utbildning efter själv- och korsbefruktning hos tall (Pinus silvestris L.)

Plym Forshell, Christina

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut
1953,
Publisher: Statens skogsforskningsinstitut

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125118