Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1954

Om märgborrens och större tallvivelns uppträdande i skog tidigare angripen av tallfly- och tallmätarlarver

Lekander, Bertil

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut
1954,
Publisher: Statens skogsforskningsinstitut

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125121