Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1954

Riksskogstaxeringen av Västsverige åren 1949-1951 : The National Forest Survey of west Sweden carried out in 1949-1951

Hagberg, Erik; Tersmeden, Carl

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut
1954,
Publisher: Statens skogsforskningsinstitut

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125122