Skip to main content
Report, 1954

Undersökningar över vattenhaltens betydelse för barrträdsfröets kvalitet vid förvaring

Huss, Einar

Keywords

forestry

Published in


Publisher: Statens skogsforskningsinstitut

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125125