Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1954

Undersökningar över vattenhaltens betydelse för barrträdsfröets kvalitet vid förvaring

Huss, Einar

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut
1954,
Publisher: Statens skogsforskningsinstitut

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125125