Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1954

Ståndorts- och trädegenskapers inverkan på utbyte och kvalitet vid framställning av sulfitmassa av gran

Nylinder, Per; Hägglund, Erik

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut
1954,
Publisher: Statens skogsforskningsinstitut

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125129