Skip to main content
Report, 1955

Riksskogstaxeringen av Östra Mellansverige åren 1950-1952

Hagberg, Erik; Tersmeden, Carl

Keywords

forestry

Published in


Publisher: Statens skogsforskningsinstitut

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125135