Skip to main content
Report, 1955

En undersökning av arbetstyngden vid användning av motorsågar i skogen

Lundgren, Nils; Lindholm, Astrid; Sundberg, Ulf

Keywords

forestry

Published in


Publisher: Statens skogsforskningsinstitut

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125141