Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1955

Om kostnaden för sådd och vissa andra föryngringsmetoder

Tirén, Lars

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut
1955,
Publisher: Statens skogsforskningsinstitut

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125142