Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2022

Expeditionsrapport BITS, februari/mars 2022

Lövgren, Olof; Casini, Michele

Abstract

Baltic International Trawl Survey (BITS), torskexpedition i Östersjön med R/V Svea, 21 februari-5 mars 2022. Trålningen gjordes med hjälp av en TV3L bottentrål i enlighet med BITS manual (ICES, 2017). Sverige tilldelades 51 slumpvis utvalda stationer.

Totalt 50 stationer trålades med TV3L bottentrål varav 8 syrefria tråldrag (som ej trålades på grund av att syrekoncentrationen nära botten var nära 0) samt ett kompletteringsdrag i Subdivision (SD) 28. Kompletteringsdraget utförs för att få tillräckligt med individer av målarterna torsk och skrubbskädda, för att kunna utföra samtliga biologiska analyser på ett vedertaget sätt. En station ogiltigförklarades på grund av att trålen revs. Ett hal kunde ej utföras på grund av att en undervattenskabel var dragen rakt över trålspåret. Vi täckte delar av områdena SD 24, 25, 27 och 28 i år. Akustiska data samlades in kontinuerligt under hela expeditionen.

Under denna undersökning fångades totalt 28 olika fiskarter. Totalfångsten i vikt dominerades av skarpsill, sill, torsk och skrubbskädda.

Hydrografiska parametrar såsom salthalt, temperatur och syrekoncentration, observerades och mättes på samtliga trålstationer. I den här rapporten visas syrekoncentrationen ca 1 meter ovanför botten.

Keywords

Östersjön; BITS; biologisk provtagning; torsk; fiskbestånd; bottentrål

Published in

Aqua reports
2022, number: 2022:17
eISBN: 978-91-576-9973-2
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet