Skip to main content
Report, 1956

Studier over skogens näringsförhållanden. 4, Effekten av kalium- och fosfortillförsel till ett oväxtligt bestånd på dikad myr

Tamm, Carl Olof

Keywords

forestry

Published in


Publisher: Statens skogsforskningsinstitut

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125148