Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1956

Ett förbandsförsök i tallskog : några erfarenheter från ett 50-årigt skogsodlingsförsök på kronoparken Granvik

Eklund, Bo

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut
1956,
Publisher: Statens skogsforskningsinstitut

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125151