Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1957

Om höjdutvecklingen i kulturbestånd av tall och gran i Norrland

Lundqvist, Bengt

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut
1957,
Publisher: Statens skogsforskningsinstitut

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125155