Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1959

Bidrag till kännedomen om för skogen skadliga bladhorningar i Sverige. 3, Brunborren, Serica brunnea L

Brammanis, Leo

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut
1959,
Publisher: Statens skogsforskningsinstitut

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125170