Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1959

Plantering av tall och gran : en jämförande arbetsstudie av manuella metoder

Callin, Georg; Hansson, Jan-Erik

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut
1959,
Publisher: Statens skogsforskningsinstitut

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125171