Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1960

Beskrivning och analys av några fasta gallringsförsök i mellersta Norrland : tall (Pinus silvestris L.)

Wiksten, Åke

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut
1960,
Publisher: Statens skogsforskningsinstitut

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125180