Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1962

Om barrblandskogens volymproduktion : tallens och granens höjd- och diametertillväxt i orörda bestånd med olika grader av trädslagsblandning i Norrland, Kopparbergs och Värmlands län

Jonsson, Bengt

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut
1962,
Publisher: Statens skogsforskningsinstitut

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125192