Skip to main content
Report, 1962

Undersökning rörande avsättningslägen för skog och skogsmark i Jämtlands län

Nilsson, Nils-Erik; Segebaden, Gustaf von

Keywords

forestry

Published in


Publisher: Statens skogsforskningsinstitut

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125196