Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1964

Beskrivning av vissa skogstekniskt betydelsefulla bestånds- och trädegenskaper samt terrängförhållanden

Ager, Bengt H:son; Nilsson, Nils-Erik; Segebaden, Gustaf von

Keywords

skogsteknik; skogsbestånd; trädegenskaper; terrängformation

Published in

Studia Forestalia Suecica
1964,
Publisher: Skogshögskolan

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125207