Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1963

Preparering av virkesavlägg på is

H:son Ager, Bengt

Keywords

virkesutdrivning; drivningsteknik; isavlägget; avläggsalternativ

Published in

Studia Forestalia Suecica
1963,
Publisher: Skogshögskolan, Stockholm

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125220