Skip to main content
Report, 1969

Kväve och fosfor i Sävjaån

Brink, Nils

Keywords

Sävjaån; hydrologi; kväve; fosfor; nederbördsområde

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1969,
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125229