Skip to main content
Report, 1969

Resultat av 1968 års täckdikningsförsök och bevattningsförsök

Försöksavdelningen,

Keywords

fältförsök; försöksresultat; hydroteknik; täckdikning; bevattning

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1969,
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125230