Skip to main content
Report, 1959

Redogörelse för resultaten av 1958 års täckdikningsförsök

Försöksavdelningen,

Keywords

fältförsök; försöksresultat; täckdikning; hydroteknik

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1959,
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125232