Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1968

Resultat av 1967 års täckdikningsförsök och bevattningsförsök

,

Keywords

försöksresultat; fältförsök; täckdikning; bevattning; hydroteknik

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1968,
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125235