Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1967

Om östersjövattnets användbarhet för bevattningsändamål

Nitsch, Ulrich

Keywords

östersjövatten; bevattning; saltkoncentration; saltpåverkad rotmiljö; salttolerans

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1967,
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125236