Skip to main content
Report, 1966

Kvismaredalsprojektet

Fahlstedt, Tryggve

Keywords

Kvismaredalsprojektet; kärrtorvjord; torrläggning; historisk genomgång

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1966,
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125239