Skip to main content
Report, 1964

Anvisning rörande täckdikning med plaströr av styv PVC

Håkansson, August

Keywords

täckdikning; plaströr; anvisningar; egenskaper; tegelrör

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1964,
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125241