Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1964

Undersökning av plaströrstäckdikningar

Berglund, Gösta; Sjöberg, Stig

Keywords

täckdikning; plaströr; undersökning; deformationer

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1964,
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125242