Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1968

Om genomsläppligheten i återfyllning och rörfogar

Berglund, Gösta

Keywords

genomsläpplighet; återfyllning; rörfogar; täckdikning; fältundersökning

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1968,
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125247